Bureau

Wij zijn Ton Vandenbergh en Esther Windemuller en al ruim 30 jaar werken wij iedere dag met veel passie en plezier aan diverse projecten. Ons architectenbureau heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een allround bureau met veel kennis en ervaring én is een door de BNA erkend bureau. Wij ontwerpen mooie en functionele gebouwen en zijn een deskundige partner in het bouwproces. Grote projecten in de utiliteitsbouw, ontwikkelingen in binnensteden of industrie, maar ook kleine projecten en particuliere woningen. Het werk bestaat uit projecten in de retail, recreatie en renovatie voor veel verschillende opdrachtgevers. Als dynamisch bedrijf blijven wij voortdurend innoveren en vernieuwen en hebben wij bij ieder project als belangrijkste doel om de wens van onze opdrachtgever zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Visie

In onze visie is de architect de centrale spil binnen een bouwproject om een ontwerp naar een hoger niveau te tillen. Samen met onder andere de opdrachtgever en overige adviseurs maakt de architect deel uit van een groter bouwproces. Zowel op gebied van architectuur en design als op functionaliteit en bouwbegeleiding heeft de architect specifieke kennis en inzicht die bij velen niet aanwezig is. Het volledig benutten van deze kwaliteiten draagt dan ook bij aan de totstandkoming van een goed ontwerp. Wij helpen u graag bij het vertalen van uw bouw wensen naar een goed ontwerp en bieden ondersteuning bij een professioneel en zorgeloos bouwproces.

Werkwijze

In een eerste vrijblijvend gesprek wordt kennis gemaakt met de potentiële opdrachtgever en er wordt kennis genomen van de vraagstelling. Het bureau presenteert zich in deze ontmoeting en toont diverse werken en/of bezoekt gerealiseerde werken. Is er reeds sprake van een uitgewerkt programma van eisen dan kan snel een investeringsraming opgezet worden en een opgave van het honorarium gemaakt worden. Indien er nog geen vastomlijnde vraagstelling ligt dan zal aangegeven worden welke voorbereidende werkzaamheden verricht moeten worden en welke kosten hiermee gemoeid zijn.
In het verdere traject werkt het bureau volgens de uitgangspunten van de dnr / sr1997 die altijd op verzoek beschikbaar wordt gesteld aan potentiële opdrachtgevers.

werkgebieden

werkzaamheden

De werkzaamheden van een architect zijn zeer divers. Een architect zorgt niet alleen voor het ontwerp, maar heeft ook een brede kennis van alles wat verder met bouwen te maken heeft.

Initiatief

Is een project haalbaar? Wat zijn de spelregels van de overheid? Wat zijn de verwachte investeringen en opbrengsten? Wij kunnen hier antwoord op geven in de initiatieffase.

Ontwerp

Met onze jarenlange ervaring wordt iedere ontwerpopdracht aangepakt.

Tekenwerk

Van handschets tot digitale bouwkundige werktekening, alles is mogelijk. Ons modern tekenpakket geeft ons tevens de mogelijkheid tot BIM en geavanceerde 3D-visualisaties.

BIM

Building Information Model, of kortweg BIM, staat voor een digitaal gebouwmodel van waaruit alle benodigde gegevens, zoals tekeningen en bestekken, gehaald kunnen worden. Wij werken standaard op basis van BIM.

Visualisaties

Met geavanceerde 3D-tekensoftware kunnen wij visualisaties in verschillende stijlen voor u maken.

Toetsing

Met onze grote deskundigheid op het gebied van bouwregelgeving worden bouwplannen zorgvuldig getoetst.

Omgevingsvergunning

Om te mogen bouwen in Nederland heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Wij kunnen het hele vergunningentraject voor u regelen.

Kostenraming

Vooraf een kostenraming opstellen van een project is geen probleem. Met onze ervaring weten wij wat een goede prijs is voor uw bouwproject.

Bouwbegeleiding

Omdat u wilt dat uw bouwproject goed verloopt en de vormgeving daarbij niet uit het oog wordt verloren, verzorgen wij de volledige bouwbegeleiding.

BNA Erkend Bureau

Vandenbergh – Windemuller architectuur en bouw is een BNA erkend bureau. Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers? BNA erkende bureau’s:

  • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU)

  • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring

  • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid

  • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden

  • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit

  • garanderen absolute vertrouwelijkheid

  • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd

  • zijn gehouden aan de gedragsregels van de bna

In nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.

team

Ton Vandenbergh

architect BNA

Esther Windemuller

architect BNA

Roy Veldman

technisch ontwerper
3D-specialist

Adiël Sambo

bouwkundig tekenaar